Prace nad ustawą o jawności życia publicznego

Informację na temat stanu prac nad projektem ustawy przedstawiono na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marcin Kamionek z KPRM.

„Na razie w projekcie nie zaszły żadne istotne zmiany. W dalszym ciągu trwa analizowanie uwag, które m.in. ze strony samorządów spływają” - podkreślił Pan Kamionek.

Jak powiedział, w Kancelarii powołany został zespół roboczy, który ma zająć się omówieniem uwag. Dopiero po posiedzeniu tego zespołu do projektu ustawy będą ewentualnie wprowadzane jakieś zmiany. „Oczywiście 1 marca jako data, która była w projekcie wyznaczona na wejście w życie nowych przepisów, ze względu na stan zaawansowania prac nad projektem nie wydaje się, by mogła być dotrzymana” - zaznaczył. „W tej chwili nie potrafimy jeszcze dokładnie określić daty wejścia w życie gotowej ustawy, niemniej stan prac wskazuje, że może to być połowa roku” - dodał.

Przypominamy, że projekt ustawy o jawności życia publicznego ma uchylić m.in. ustawę o dostępie do informacji publicznej, i przejąć całość regulacji w tej materii. Projektowana ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej wprowadza szereg zmian, które nadal wymagają dopracowania, gdyż niektóre z nich wymagają szerszego spojrzenia i wskazania konkretnych obszarów oddziaływania nowych regulacji, które w tym zakresie budzą wątpliwości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności