W nowelizacji przewidziano dwa alternatywne warianty opodatkowania:

  1. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe), zwany dalej: ryczałtem;
  2. specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU.

Wybór opodatkowania na nowych zasadach jest fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9% stawki CIT) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki spełniające łącznie warunki:

  1. nieposiadające udziałów w innych podmiotach, 
  2. zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, 
  3. których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, 
  4. wykazujące nakłady inwestycyjne. 

Proponowane zmiany zakładają, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1.1.2021 r.