Prace nad nowym modelem bankowości hipotecznej i listów zastawnych

W pierwszej kolejności resort oraz KNF chcą przeprowadzić konsultacji z przedstawicielami rynku (wśród proponowanych działań są: warsztaty online, webinarium, zdalna konferencja). Dzięki temu urzędnicy chcą dokonać przeglądu modeli emisji listów zastawnych i organizacji bankowości hipotecznej w wybranych krajach. Zebrane informacje mają pomóc w wypracowaniu propozycji najlepszego modelu emisji listów zastawnych i bankowości hipotecznej.

Później UKNF oraz ministerstwo przedstawią propozycję zmian w prawie, które będą miały zwiększyć atrakcyjność stosowania listu przez banki. Jak zastrzega w komunikacie resort, nie może to jednak zmniejszyć stabilności emitenta oraz bezpieczeństwa tego instrumentu dla inwestora. W konsultacjach biorą udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności