Prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym na ukończeniu!

Wiceminister infrastruktury i budownictwa zadeklarował, że zakończenie prac rządowych nad nową wersją Kodeksu urbanistyczno-budowlanego planuje się na grudzień 2017 r., a z początkiem 2018 r. ma być on skierowany pod obrady Sejmu.

Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany:

- uwzględnia wnioski raportu NIK wskazujące kierunki zmian regulacji z zakresu planowania przestrzennego,

- realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR),

- porządkuje hierarchię aktów planowania przestrzennego oraz ich powiązania z innymi aktami określającymi sposób zagospodarowania terenu,

- tworzy sprzężenia zwrotne między planowaniem ogólnym i sektorowym , zapewniające zachowanie zgodności między dokumentami.

Kodeks określa przesłanki wyznaczania przez gminy terenów pod nową urbanizację również z uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, kładzie nacisk na inwestowanie na podstawie planu miejscowego oraz rozszerza wymóg sporządzania planów miejscowych dla inwestycji o istotnym oddziaływaniu na przestrzeń.

Ważne
Kodeks wzmacnia udział społeczeństwa w procedurze sporządzania aktów planowania przestrzennego w celu ich dopasowania do potrzeb lokalnych społeczności. Ustanawia podstawy dla sprawnego prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych , zapewniając inwestorom stabilność warunków inwestowania. Zabezpiecza interes publiczny w sferze inwestycji celu publicznego, zastępując wszystkie obowiązujące specustawy jednolitą ścieżką przygotowania i realizacji inwestycji.

W kodeksie wprowadzona została kategoryzacja obiektów budowlanych, która pozwoli w sposób jasny i czytelny określić obowiązki i wymogi związane z realizacją danej inwestycji . Podział ten umożliwi precyzyjne określenie kręgu stron postępowania, co wyeliminuje pojawiające się na podstawie obowiązujących przepisów wątpliwości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności