PracawPolsce.gov.pl a zatrudnianie osób z Ukrainy

pracawpolsce.gov.pl już funkcjonuje

Bezpłatny portal pracawpolsce.gov.pl to kolejne rozwiązanie, które upraszcza i usprawnia proces znajdowania zatrudnienia w zawodzie dla uchodźców z Ukrainy. Jest także uzupełnieniem pomocy realizowanej na rzecz obywateli Ukrainy przez urzędy pracy, które od 24.2.2022 r. wspierają pracodawców i osoby uciekające przed wojną. Warto wskazać, że zgodnie z ideą tego portalu osoby, które uciekły z Ukrainy mają mieć możliwość znalezienia pracy zgodnie ze swoimi kompetencjami i wykształceniem.

Ważne! Należy przypomnieć, że pracodawcy nadal mają 14 dni na zgłoszenie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, informacji o powierzeniu wykonywanej pracy obywatelowi albo obywatelce Ukrainy.

307 tys. osób znalazło pracę

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej już 307 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę na podstawie specustawy. Dane prezentowane przez resort pracy pokazują dużą dysproporcję pomiędzy województwami, najwięcej osób znalazło pracę na Mazowszu a najmniej w województwie świętokrzyskim. Zdecydowana większość tych osób to kobiety. Obywatele Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolnictwie i budownictwie, znajdują również zatrudnienie w zawodach medycznych, takich jak: lekarz, lekarka, pielęgniarka czy inny personel medyczny.

Najwięcej osób znalazło zatrudnienie:

  • w województwie mazowieckim – 68,2 tys. osób
  • w województwie dolnośląskim – 32,2 tys. osób
  • w województwie łódzkim – 30,1 tys. osób
  • w województwie wielkopolskim – 29,1 tys. osób.

Najmniej osób znalazło zatrudnienie:

  • w województwie świętokrzyskim – 2,6 tys. osób
  • w województwie podkarpackim – 3,4 tys. osób
  • w województwie podlaskim – 5,3 tys. osób
  • w województwie lubelskim – 8,3 tys. osób.

W ZUS już ponad milion cudzoziemców

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła milion osób. Dane ZUS pokazują, że składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzało ponad 1,011 mln cudzoziemców, z czego 729 tys. osób to obywatele Ukrainy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności