W obecnym stanie prawnym placówki handlowe nie mogą prowadzić działalności w święta, dozwolona jest jednak działalność w niedziele. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw (obywatelskiego i poselskiego) zakładających rozszerzenie zakazu również na niedziele.

Projektodawcy argumentowali, że konieczność świadczenia pracy w niedzielę utrudnia wielu pracownikom świętowanie tego dnia oraz spędzanie go z rodziną. Zwrócono uwagę, że handel w niedziele jest zakazany lub ograniczony w wielu państwach europejskich, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Francji, Holandii, Danii, Hiszpanii, Szkocji i Norwegii. Wspomniano też, że wprowadzony w 2007 r. zakaz pracy w święta nie spowodował negatywnych skutków ekonomicznych, pomimo że istniały takie obawy.

Przywołane argumenty nie przekonały rządu, który negatywnie zaopiniował projekt ani większości sejmowej. W głosowaniu przeprowadzonym w Sejmie 21 marca 2014 r. zapadła decyzja o odrzuceniu obu projektów w pierwszym czytaniu.

Źródło:

  • projekty sejmowe nr 1612 oraz 2113