Praca w niedziele i święta: Senat podejmie decyzję

12 grudnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą katalog prac dozwolonych w niedziele i święta. Znalazł się w niej zapis, że w niedziele i święta będą mogły być świadczone prace polegające na wykonywaniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium RP, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy. Ponadto Sejm przyjął, że możliwe będzie świadczenie prac zapewniających funkcjonowanie ww. stanowisk.

Połączone komisje senackie – tj. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – opowiedziały się za przyjęciem ustawy, zgłaszając przy tym dwie poprawki.

W ramach pierwszej poprawki Komisje proponują, aby zamiast zapisu o pracach zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy polegających na wykonywaniu usług przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pojawił się zapis o pracach zapewniających możliwość świadczenia takich usług. W ramach drugiej poprawki zaproponowano, aby w Kodeksie pracy pojawił się jednoznaczny zapis o konieczności oddania innego dnia wolnego za pracę w niedzielę i święto związaną z wykonywaniem usług przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie w sprawie przyjęcia ustawy oraz wniesienie ewentualnych poprawek Senat podejmie na posiedzeniu w dniach 9-10 stycznia br.

Źródło: druki senackie 523a oraz 523b
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności