Od 1 czerwca w gruntowny sposób zmienią się zasady pracy tymczasowej. Wtedy wejdzie w życie reforma, która m.in. uniemożliwi długotrwałe kierowanie danej osoby do pracy w tej samej firmie i wprowadzi sankcje np. za prowadzenie pośrednictwa w zatrudnieniu tymczasowym bez wpisu do rejestru agencji. Prace nad tą reformą rozpoczęto trzy lata temu. Na ostatnim posiedzeniu nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych uchwalił Sejm.