Pożyczki powinny być umarzane bez wniosku

Wymóg wnioskowania o umorzenie mikropożyczki przyznanej na mocy tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) to nadmierna i nieproporcjonalna regulacja. Uważa tak rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wystąpił w związku z tym z postulatem o zmianę przepisów do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Zgodnie z art. 15zzd tarczy starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł. Pożyczka ta wraz z odsetkami może zostać umorzona, jeżeli prowadzący biznes nie zamknie działalności w ciągu kwartału od jej udzielenia. A także ‒ co istotne ‒ wystąpi z wnioskiem o umorzenie.

Rzecznik MŚP uważa, że ten ostatni wymóg jest zbędny. A to dlatego, że państwo ma informacje niezbędne do weryfikacji spełnienia kryterium czasowego. A zatem tworzenie obowiązku złożenia wniosku prowadzić może służyć jedynie zmniejszeniu skali państwowej pomocy.

Ponadto do biura rzecznika MŚP docierają sygnały, że starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanki uprawniającej do tego.

„Powoduje on po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu, np. od kiedy właściwie należy liczyć ten termin. Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem” ‒ czytamy w postulacie rzecznika adresowanym do minister rozwoju. ©℗

791 tys. tyle mikropożyczek na łączną kwotę ponad 3,94 mld zł trafiło do przedsiębiorców do 21 maja br.

Patryk Słowik
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności