Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem

Rozporządzenie określa dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy 25.5.2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086; dalej: RestNarDóbrKultU). Chodzi tu o zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury będącego także narodowym dobrem kultury RP, jeżeli jego posiadacz lub dzierżyciel uznał roszczenie państwa UE lub zawarł ugodę obejmującą obowiązek zwrotu tego dobra kultury, albo gdy sąd polubowny wydał wyrok nakazujący zwrot tego dobra kultury na terytorium państwa UE.

Do wspomnianego wniosku dołącza się:

1) fotografie dobra kultury,

2) dokument lub odpis dokumentu potwierdzający uznanie roszczenia państwa UE przez posiadacza lub dzierżyciela lub zawarcie ugody obejmującej obowiązek zwrotu dobra kultury albo wyrok lub odpis wyroku sądu polubownego nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium innego państwa UE,

3) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna,

4) inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Jeżeli wnioskodawcą jest instytucja kultury, do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się zgodę jej organizatora na zwrot tego dobra kultury, chyba że podmiotem tym jest organ wydający pozwolenie.

Rozporządzenie określa także wzór omawianego pozwolenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności