Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem objętego zwrotem

Rozporządzenie określa dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 RestNarDóbrKultU, a także wzór takiego pozwolenia. Chodzi tu o zwrot dobra kultury, które zostało przemieszczone z terytorium państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego zwrot na terytorium państwa obcego, z którego dobro kultury zostało przemieszczone lub do którego powinno zostać zwrócone. Zwrot takiego dobra następuje właśnie po wydaniu pozwolenia na stały wywóz dobra kultury za granicę, jeżeli dobro kultury nie jest zabytkiem.

Do wspomnianego wniosku dołącza się:

1) fotografie dobra kultury;

2) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna;

3) inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Fotografie dołącza się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, natomiast pozostałem wymienione wyżej dokumenty - w postaci papierowej.

Jeśli chodzi o fotografie dobra kultury, powinny one:

1) przedstawiać całość dobra kultury, stan zachowania oraz cechy szczególne, tj. m.in. oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;

2) być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9×13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Fotografowane dobro kultury powinno zajmować większą część kadru, natomiast formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni. W przypadku dobra kultury, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.

Wzór pozwolenia określa załącznik do rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności