Pozwolenia na prace i badania wykonywane przy zabytkach

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1609 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 2.8.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Rozporządzenie reguluje zasady udzielania pozwoleń w 10 grupach zagadnień. Pozwolenia wymaga więc:

Po pierwsze, prowadzenie:

1) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

3) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

4) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

5) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

6) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

7) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;

8) badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Po drugie, przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Po trzecie, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje.

Po czwarte, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Po piąte, zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku.

Po szóste, umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz napisów.

Po siódme, prowadzenie badań archeologicznych.

Po ósme, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Po dziewiąte, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Po dziesiąte, podejmowanie innych działań niż wymienione wyżej, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozporządzenie określa ponadto dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, które zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności