Umożliwienie pacjentom i pracownikom medycznym dostępu do informacji o skuteczności oraz jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych ośrodkach to jeden z celów zapisanych w harmonogramie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2021 r.