Powstaje przyszłoroczny plan walki z rakiem

Umożliwienie pacjentom i pracownikom medycznym dostępu do informacji o skuteczności oraz jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych ośrodkach to jeden z celów zapisanych w harmonogramie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2021 r.

Projekt uchwały w tej sprawie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz.U. poz. 969), jest ona realizowana zgodnie z harmonogramem przedstawianym Radzie Ministrów corocznie, nie później niż do 30 września poprzedniego roku i przyjmowanym, w drodze uchwały.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030, przyjęta przez rząd na początku tego roku, jest rozpisana na działania w podziale na lata. Wpisano do niej również efekty, które mają zostać osiągnięte. Przy każdej części jest szacowana potrzebna wysokość finansowania. Duży nacisk kładzie się w niej na profilaktykę. Zakłada m.in. wprowadzenie części badań profilaktycznych do medycyny pracy, a także bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Dostęp do leczenia ma poprawić lepsza organizacja, dlatego jednym z zaleceń jest kontynuowanie tworzenia sieci szpitali onkologicznych (część jest obecnie w trakcie pilotażu), ma być też wprowadzona koordynacja działań różnych instytucji publicznych dotyczących zwalczania chorób nowotworowych. Strategia duży nacisk kładzie również na inwestycje w naukę. Jednym z jej najważniejszych celów jest poprawa statystyk przeżywalności chorych onkologicznie.

Harmonogram na przyszły rok obejmuje zadania, których realizacja już się rozpoczęła, oraz te, które dopiero rozpoczną się w 2021 r. Przewidziano w niej, że prowadzone będą m.in. prace nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach lekarskich w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Wypracowane mają zostać zasady gromadzenia i analizy danych dotyczących skuteczności innowacyjnych terapii stosowanych w Polsce.

W 2021 r. rozpoczną się również prace nad uruchomieniem Narodowego Portalu Onkologicznego oraz udostępnieniem informacji o sposobie, miejscu, skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz oceny jakości leczenia w poszczególnych nowotworach u świadczeniodawców.

Nadal będą realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących placówek medycznych, a także inwestycje w urządzenia służące do diagnostyki i leczenia nowotworów. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt uchwały wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Agata Szczepańska
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności