Powrót do pracy – są wytyczne, jak zrobić to bezpiecznie

Gospodarka jest od kilku tygodni „odmrażana”, coraz więcej osób codziennie chodzi do pracy. Jak pracodawcy mają się na to przygotować, by uniknąć kłopotów i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w siedzibie firmy? Wskazówki CIOP powstały we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, na podstawie wytycznych z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2.5.2020 r.

W zaleceniach na pierwszym miejscu CIOP znalazła się rada, by przygotować plan działań, który pomoże ograniczyć ryzyko związane z narażeniem na zakażenie. Plan powinno opracować kierownictwo zakładu pracy, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników oraz specjalistami ds. bhp i lekarzem medycyny pracy. Plan powinien uwzględniać specyfikę działania danej firmy, m.in. rodzaj wykonywanej pracy, liczbę osób, infrastrukturę, kontakty z innymi pracownikami i kontrahentami.

Pracodawcy powinni też dążyć do ograniczenia liczby pracowników na terenie zakładu pracy (najlepiej wprowadzić indywidualne rozkłady czasu pracy) i zachować co najmniej 1,5 m dystansu w czasie pracy – najlepiej, żeby pracownicy byli odwróceni do siebie plecami.

Jeżeli praca wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z kolegami z pracy lub klientami, to dobrym rozwiązaniem według CIOP jest praca w jak najmniejszych zespołach o stałych składzie (2–3 osoby), zastosowanie przezroczystych ekranów i skrócenie czasu bezpośredniego kontaktu (max. 15 minut). Spotkania i seminaria powinny być zastąpione przez tele- lub wideokonferencje, a jeśli już koniecznie trzeba zebrać pracowników w jednym miejscu, to należy ograniczyć ich liczbę do maksymalnie 15 osób.

Do firmy mogą też przychodzić osoby z zewnątrz, ale w takiej sytuacji CIOP zaleca rejestrowanie danych osób przychodzących (imię, nazwisko i numer telefonu), a także czasu wejścia i wyjścia. Jeśli się zgodzą, należy przed wejściem zmierzyć im temperaturę.

CIOP zwraca też uwagę, że pracownicy w tym czasie mogą być bardziej obciążeni psychicznie, co może powodować np. konflikty w miejscu pracy. Dlatego w wytycznych została wskazana potrzeba zapewnienia im wsparcia psychologicznego oraz zorganizowanie regularnego forum internetowego, na którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, zadawać pytania.

Szczegółowe wytyczne CIOP można znaleźć na stronie internetowej CIOP.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności