Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Zgodnie z projektem Komisja ta ma działać przy ministrze właściwym do spraw pracy, a jej przewodniczący, zastępcy i członkowie mają zostać powołani spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Po jednym kandydacie na członka Komisji mają wskazać reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (w sumie 7 osób). Kandydatów do Komisji ma wskazać także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (również 7 osób). Wszystkie te osoby zostaną następnie powołane do Komisji przez Premiera.

Kadencja Komisji ma trwać nie dłużej niż 18 miesięcy, a jej zadaniem będzie opracowanie projektu Kodeksu pracy oraz projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Jak wynika z uzasadnienia do ww. projektu rozporządzenia prace nad kodyfikacją indywidualnego prawa pracy powinny objąć także problematykę ewentualnego włączenia do Kodeksu pracy regulacji zawartych obecnie m.in. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych) oraz w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Natomiast odnośnie do Kodeksu zbiorowego prawa pracy istnieje potrzeba ujednolicenia przepisów wielu ustaw kształtujących zbiorowe stosunki pracy oraz relacje między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi.

Komisja będzie pracowała w dwóch zespołach, tj. w Zespole ds. opracowania Kodeksu pracy oraz w Zespole ds. opracowania zbiorowego prawa pracy. Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji przekaże te projekty Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wkrótce rozporządzenie to przyjmie Rada Ministrów. Ma ono wejść w życie 1.9.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności