Powiaty już nie chcą płacić za reprywatyzację!

Brak ustawy reprywatyzacyjnej i kompleksowych rozwiązań prawnych na skalę kraju sprawia, że to na powiatach w całości spoczywa ciężar finansowy zwrotu majątków byłym właścicielom.

Starostowie z Wielkopolski domagają się, aby budżet państwa rekompensował im koszty związane ze zwrotem majątków byłym właścicielom. Najczęściej chodzi o zespoły pałacowo-parkowe, które na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) zostały odebrane właścicielom. Część z tych nieruchomości stało się własnością powiatów. Teraz wojewodowie stwierdzają nielegalność decyzji nacjonalizacyjnych, nakazując powiatom zwracać majątek byłym właścicielom. Często chodzi o siedziby szkół, ośrodków pomocy społecznej czy szpitali.

Jednocześnie powiaty nie mogą korzystać z dobrodziejstw tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej (ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy; t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1271), która została uchwalona specjalnie dla Warszawy.

Reprywatyzacja uderza także w budżety samorządów z Małopolski. Dlatego wielkopolskie powiaty idą w ślady małopolskich i domagają się od rządu realnego wsparcia finansowego i prawnego oraz ustawy reprywatyzacyjnej, takiej jak uchwalona dla stolicy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności