Brak ustawy reprywatyzacyjnej i kompleksowych rozwiązań prawnych na skalę kraju sprawia, że to na powiatach w całości spoczywa ciężar finansowy zwrotu majątków byłym właścicielom.

Starostowie z Wielkopolski domagają się, aby budżet państwa rekompensował im koszty związane ze zwrotem majątków byłym właścicielom. Najczęściej chodzi o zespoły pałacowo-parkowe, które na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) zostały odebrane właścicielom. Część z tych nieruchomości stało się własnością powiatów. Teraz wojewodowie stwierdzają nielegalność decyzji nacjonalizacyjnych, nakazując powiatom zwracać majątek byłym właścicielom. Często chodzi o siedziby szkół, ośrodków pomocy społecznej czy szpitali.

Jednocześnie powiaty nie mogą korzystać z dobrodziejstw tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej (ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy; t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1271), która została uchwalona specjalnie dla Warszawy.

Reprywatyzacja uderza także w budżety samorządów z Małopolski. Dlatego wielkopolskie powiaty idą w ślady małopolskich i domagają się od rządu realnego wsparcia finansowego i prawnego oraz ustawy reprywatyzacyjnej, takiej jak uchwalona dla stolicy.