Poszerzono wykaz bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego

1. Omówienie przepisów

W załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4.7.2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. poz. 797 ze zm.; dalej: NarZasBibliotR), wskazującym biblioteki posiadające zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego dodano poz. 3-7, które dotyczą następujących bibliotek:

  • Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu,
  • Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

2. Komentarz

Dotychczas bibliotekami, które posiadały zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, były Biblioteka Jagiellońska w Krakowie oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie. Nowe biblioteki zaliczone do tego grona muszą jednak spełnić wymagane warunki. Z reguły nie muszą robić tego od razu.

Nazwa biblioteki:

Rodzaj czynności, których trzeba dokonać:

Termin dokonania wymaganych czynności:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

określone w § 4-6 NarZasBibliotR, które obejmują obowiązek:

· wyodrębnienia ze zbiorów biblioteki zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego,

· podziału narodowego zasobu bibliotecznego na kategorie określone w § 5 NarZasBibliotR,

· ujęcia zbioru zaliczanego do narodowego zasobu w ewidencji elektronicznej

do 31.12.2018 r.

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

jw.

do 31.12.2021 r.

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

jw.

do 31.12.2017 r.

Wszystkie biblioteki wymienione wyżej

· sporządzenie planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu

· zapewnienie narodowemu zasobowi szczególnej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie: przechowywania, kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, a także udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych - które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież

do 12.10.2017 r. (tj. w ciągu roku od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 12.10.2016 r.)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności