1. Omówienie przepisów

W załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4.7.2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. poz. 797 ze zm.; dalej: NarZasBibliotR), wskazującym biblioteki posiadające zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego dodano poz. 3-7, które dotyczą następujących bibliotek:

  • Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu,
  • Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

2. Komentarz

Dotychczas bibliotekami, które posiadały zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, były Biblioteka Jagiellońska w Krakowie oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie. Nowe biblioteki zaliczone do tego grona muszą jednak spełnić wymagane warunki. Z reguły nie muszą robić tego od razu.

Nazwa biblioteki:

Rodzaj czynności, których trzeba dokonać:

Termin dokonania wymaganych czynności:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

określone w § 4-6 NarZasBibliotR, które obejmują obowiązek:

· wyodrębnienia ze zbiorów biblioteki zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego,

· podziału narodowego zasobu bibliotecznego na kategorie określone w § 5 NarZasBibliotR,

· ujęcia zbioru zaliczanego do narodowego zasobu w ewidencji elektronicznej

do 31.12.2018 r.

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

jw.

do 31.12.2021 r.

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

jw.

do 31.12.2017 r.

Wszystkie biblioteki wymienione wyżej

· sporządzenie planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu

· zapewnienie narodowemu zasobowi szczególnej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie: przechowywania, kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, a także udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych – które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież

do 12.10.2017 r. (tj. w ciągu roku od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 12.10.2016 r.)