Poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniu dokonywane przez organ administracyjny

W praktyce administracyjnej oświadczenie lub cofnięcie oświadczenia, o którym mowa w art. 27b ust. 4 ustawy z 13.10.1995 r. ‒ Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow) składa się osobiście we właściwym starostwie powiatowym. Upoważniony urzędnik starostwa powiatowego, w którego zakresie kompetencji znajdują się zadania z zakresu art. 27b ust. 4 PrŁow powinien zweryfikować tożsamość osoby składającej oświadczenie lub cofnięcie oświadczenia poprzez weryfikację jej dowodu osobistego.

Po potwierdzeniu tożsamości – zgodności danych personalnych na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia z danymi na dowodzie osobistym, składający oświadczenie powinien w obecności urzędnika starostwa powiatowego dokonać czynności podpisania dokumentu, zaś ów urzędnik powinien nanieść na dokumencie krótką notkę lub pieczęć „potwierdzam własnoręczność podpisu” wraz ze swoją pieczęcią, podpisem i datą.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności