Postępowanie z odpadami medycznymi – zmiany

W OdpMedR Minister Zdrowia dodatkowo uwzględnił odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80*).

Ważne
Zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania. Ponadto określono, że czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania wynosi do 72 godzin, z wyłączeniem odpadów wysoce zakaźnych, które mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny.

Przepisy rozporządzenia rozszerzają możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników. Wprowadzono również dodatkowy wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz nazwę wytwórcy odpadów medycznych oraz obowiązek oznakowania pojemników, stanowiących zewnętrzne opakowania, w których są przechowywane wysoce zakaźne odpady medyczne.

W OdpMedR wprowadzono również wymóg przechowywania odpadów medycznych w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo w stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Pomieszczenie przystosowane do przechowywania odpadów medycznych oraz przenośne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych dodatkowo powinno być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz.

W przepisach OdpMedR sprecyzowano szczegółowo wymagania dotyczące możliwości utrzymania co najmniej higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, zarówno z pomieszczenia, jak i po wykorzystaniu urządzenia chłodniczego do magazynowania tych odpadów.

Przepisy OdpMedR określają wymagania dotyczące utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich odpowiednio procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych. Wskazano również na obowiązek stosowania przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny stosowania, opracowanej przez siebie, szczegółowej procedury postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Ważne
Obowiązuje 18-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie OdpMedR. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności