Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zmiany

Z dniem 22.10.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.10.2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. poz. 1858). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.12.2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1897).

W związku z tzw. pionizacją zadań Narodowego Funduszu Zdrowia przepisy rozporządzenia określają możliwość przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy zauważyć, że z postanowień rozporządzenia wynika także zniesienie obowiązku wywieszania na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert. Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym publikowane jest odpowiednio na stronie Centrali NFZ lub Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rozporządzenie wprowadza także możliwość składania w toku postępowania konkursowego oświadczeń i zawiadomień w postaci elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności