Postępowanie w sprawie Vinted zapowiada bliższą i ściślejszą współpracę między organami ochrony dany

Organy nadzorcze z Francji, Holandii, Litwy i Polski badają kwestie związane m.in. z przejrzystym informowaniem, przechowywaniem danych związanych z wypłatą środków czy realizacją praw osób, których dane dotyczą. Praca koncentruje się również na przetwarzaniu danych osobowych w kontekście przetwarzania danych związanego z blokowaniem kont użytkowników.

W związku z otrzymaniem znacznej liczby skarg dotyczących serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com, prowadzonego przez litewską spółkę Vinted UAB, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności tej strony z przepisami RODO. Po utworzeniu grupy roboczej w jej prace zaangażował się również holenderski organ nadzorczy. Zaangażowanie i ścisła współpraca organów nadzorczych w toczących się postępowaniach w związku z działalnością Vinted UAB, zaowocowały dokumentem roboczym, który jest w trakcie harmonizacji i posłuży do oceny skarg przeciwko Vinted UAB.

Zaangażowanie organów nadzorczych w prace grupy roboczej do spraw Vinted jest przykładem ścisłej współpracy w zakresie egzekwowania prawa – strategicznego priorytetu dla EROD. Członkowie EROD, na spotkaniu, które odbyło się w Wiedniu 27‒28 kwietnia 2022 r., uzgodnili dalsze zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych oraz zróżnicowanie zakresu stosowanych metod współpracy.

Oczekuje się, że praca dedykowanej grupy roboczej do spraw Vinted będzie przykładem bardzo bliskiej współpracy organów nadzorczych, z korzyścią dla osób, których dane dotyczą. Dzięki zaangażowaniu innych organów litewski organ nadzorczy uzyskał wsparcie merytoryczne i zasobami ludzkimi. Organy pracują nieformalnie, aby pomóc litewskiemu organowi nadzorczemu w wydaniu projektów decyzji dotyczącej zarówno zasad, jak i konkretnych przypadków w oficjalnej procedurze One-Stop-Shop. Mając za przykład dedykowaną grupę roboczą do spraw Vinted, EROD zgodziła się na częstsze korzystanie z tej formy współpracy w przyszłości.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2392
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności