Pośrednictwo przy przewozie osób – planowane zmiany w prawie

Obecnie brak jest w polskim ustawodawstwie takich regulacji. Stąd też rząd planuje zmianę przepisów. Mają one określać warunki wykonywania tego rodzaju działalności, co będzie prowadzić nie tylko do stworzenia jednakowych zasad dla wszystkich podmiotów podejmujących się pośrednictwa, ale również do lepszej ochrony samych pasażerów korzystających z usług pośrednictwa. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych i opiniowania.

Projekt zakłada nowelizację przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Najważniejsze projektowane zmiany dla podmiotów wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób to:

  • będzie wymagana licencja;
  • podmioty takie będą zobowiązane weryfikować spełnienie warunków do dokonywania przewozu przez przedsiębiorców korzystających z jego usług;
  • do obowiązków takich podmiotów ma również należeć prowadzenie elektronicznego rejestru wszystkich przyjętych do realizacji zamówień na przewóz osób, jak i ewidencji pracowników, współpracowników i innych podmiotów, którym zlecono dokonanie usługi przewozu.
Ważne
Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób razem z kierowcą (np. w przypadku osób zarządzających przedsiębiorstwem związanym z taką działalnością nie będzie wymagane posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych). Zostanie zniesiona możliwość wprowadzenia przez radę gminy obowiązku odbycia przez przedsiębiorcę wykonującego przewozy taksówkami lub jego pracowników szkolenia zakończonego egzaminem z topografii miejscowości i znajomości prawa miejscowego. Jednostki samorządu terytorialnego będą jednak mogły przewidzieć konieczność zdania egzaminu z wymienionej tematyki. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności