Posłowie zawieszają terminy sądowe

Okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa nie wlicza się do biegu terminów sądowych – wynika z tarczy antykryzysowej, uchwalanej przez Sejm.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych ma uchronić strony spraw cywilnych, gospodarczych (ale też karnych) od negatywnych skutków niezłożenia pisma procesowego na czas, co normalnie może oznaczać przegranie sprawy.

Zawieszone będą też terminy tzw. materialnego prawa cywilnego wymagane np. do zasiedzenia działki czy służebności przesyłu. Ale też w postępowaniach egzekucyjnych, choć same egzekucje, poza pewnymi wyjątkami, zawieszone nie będą. Te same zasady dotyczą tzw. terminów zawitych, z których niezachowaniem ustawa wiąże ujemne skutki dla strony. To oznacza, że np. termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynoszący dwa tygodnie od doręczenia go adresatowi, zacznie biec dopiero od zakończenia stanu epidemii.

Zawieszenie terminów ma też znaczenie dla przedawnienia roszczeń. Gdyby np. okres przedawnienia żądania zwrotu pożyczki (normalnie trzy lata) upływał w dniacah stanu epidemii, zostanie przedłużony o czas jej trwania. Podobnie przedłużeniu ulega np. sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku z długami.

Nie wskazano natomiast w ustawie, czy zawieszeniu ulega termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości: 30 dni od popadnięcia w stan niewypłacalności, za którego niedochowanie przedsiębiorcom, zarządom spółek grożą sankcje karne i odszkodowawcze.

– Próba doszukiwania się w tych przepisach ukrytego przedłużenia terminu jest karkołomna. W takich sprawach nie ma miejsca na jakiekolwiek niejasności. Jeżeli ustawodawca zdecyduje się na taką interwencję, powinien znowelizować art. 21 prawa upadłościowego – ocenia dr. Bartosz Merczyński, doradca restrukturyzacyjny i partner w Allen & Overy.

Wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy zaś terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w konstytucji (np. I prezesa SN).

W pierwotnym projekcie ustawy były rozwiązania ułatwiające elektroniczny kontakt z sądem, przesyłanie pism procesowych w czasie stanu epidemii, ale rząd się z nich wycofał. Być może dlatego – jak wskazuje adwokat Bartosz Groele, że w praktyce mogłyby wyniknąć z tego trudności.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności