Posłowie chcą ukrócić proceder pracy bez pisemnej umowy

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy ustanawiają jako zasadę, że umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zachował tej formy, musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przepisy te oznaczają w praktyce, że pracownika można dopuścić do pracy, nawet jeśli nie ma podpisanej umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają ważności umowy o pracę od zachowania formy pisemnej tej umowy. W praktyce część pracodawców wykorzystuje tę furtkę, twierdząc, że zawarcie umowy o pracę może nastąpić również ustnie, jak i poprzez dopuszczenie pracownika do pracy.

W rezultacie wielu pracowników pracuje „na czarno” i nie może wyegzekwować od pracodawcy terminu podpisania pisemnej umowy o pracę.

Propozycje zmian w kodeksie

Poselski projekt zmian w Kodeksie pracy, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, nakłada na pracodawców obowiązek zawarcia umowy na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca będzie musiał przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zgodnie z założeniami zmian omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Nad projektem trwają obecnie prace w sejmowej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl (druk sejmowy nr 2180)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności