Podczas posiedzenia Rady odbył się szereg debat m.in. na temat Europejskiego Semestru 2023. Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się w UE politykę gospodarczą, fiskalną, zatrudnieniową i społeczną. W ramach procedury, Komisja

Europejska przygotowuje sprawozdanie dla każdego państwa z realizacji przez niego zaleceń z poprzedniego roku oraz proponuje zalecenia na kolejny rok.

Nie zabrakło też dyskusji dotyczącej polityki demograficznej oraz strategii opiekuńczej. Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej, rozmowy na szczeblu unijnym są potrzebne w wypracowaniu kompleksowych i długofalowych rozwiązań. To również okazja do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Źródło:

gov.pl