Poselski projekt w sprawie wydłużenia terminów na odwołanie się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (dalej: KP), zawarty w druku sejmowym nr 524, przewiduje nowelizację art. 264 KP.

Obecnie z przepisu tego wynika, że:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,
  • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Posłowie uznali, że przepisy te są zbyt krótkie, a ponadto nie jest uzasadnione ich zróżnicowanie – 7 albo 14 dni. W związku z tym posłowie zaproponowali, aby wszystkie powyższe terminy zostały wydłużone do 30 dni. Zmiana ta byłaby zatem bardzo korzystna dla pracowników. Projekt przewiduje, że do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować się będzie nowe dłuższe terminy. Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu 9.6.2016r. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji sejmowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności