Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych

Zgodnie z propozycją zostanie dodany przepis, który spowoduje, że pozwolenia na budowę nie będzie wymagane do budowy podziemnych zbiorników retencyjnych na wody opadowe o pojemności do 10 m3. Ponadto pozwolenia na budowę nie będzie wymagane na budowę przydomowych basenów i oczek wodnych, i zbiorników na wody opadowe o powierzchni do 50 m2.

W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy stwierdzają, że nowelizacja ma na celu ułatwienie realizacji przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe. Dodatkowo wnioskodawcy wskazują, że w obecnych przepisach PrBud nie ma wprost wskazanych obiektów służących do retencjonowania wód opadowych.

Projekt został skierowany celem wydania opinii przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności