Porozumienie między Polską i Białorusią w sprawie korzystania z wód transgranicznych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 119 opublikowano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisane w Białowieży 7.2.2020 r.

Co do współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych obydwa państwa porozumiały się w zakresie:

 • prowadzenia hydrologicznych i hydrogeologicznych badań i obserwacji;
 • prowadzenia uzgodnionego monitoringu tych wód w celu ustalenia ich jakości i ilości;
 • sporządzania bilansów wodnogospodarczych;
 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacji zanieczyszczeń i oddziaływań na jakość wody;
 • ochrony przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;
 • przeciwdziałanie zjawisku suszy;
 • zapobieganie i likwidacja awaryjnego zanieczyszczenia wód;
 • wydobycie bogactwa naturalnych i innych materiałów z koryt obszarów zalewowych wód granicznych;
 • wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;
 • zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych;
 • utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych;
 • ochrona i użytkowanie ekosystemów wodnych, zasobów ekologicznych zależnych od wody, szczególnie na obszarach ochrony przyrody;
 • opracowanie i realizacja wspólnych programów i programów w zakresie zachowania i racjonalnego użytkowania wód transgranicznych;
 • przeprowadzanie innych wspólnych działań.
Ważne

Powołano też Polsko-Białoruską Komisję do spraw Współpracy na Wodach Transgranicznych, która ma realizować postanowienia porozumienia, a także rozstrzygać ewentualne spory w zakresie interpretacji zapisów porozumienia.

Porozumienie obowiązuje od 26.11.2020 r., co wynika z oświadczenia rządowego z 8.12.2020 r. opublikowanego w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 120.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności