Pomoc społeczna, zdrowie i kultura

  Poradnia ekspercka e-mailowa

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Pomoc społeczna, zdrowie i kultura. Konsultacja dotyczyć może m.in.:

  • realizacji zadań jednostki pomocy społecznej związanych z ustalaniem prawa do świadczeń (z pomocy społecznej, rodzinnych, świadczenia wychowawczego, z funduszu alimentacyjnego, ustawy „Za życiem”, dla uczniów) a także świadczeniem pomocy w innym zakresie (m.in. wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie czy Karta Dużej Rodziny);
  • realizacji zadań jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie (np. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnych, współpraca z NFZ, prawa pacjenta, planowanie czasu pracy);
  • realizacji zadań instytucji kultury i sportu (np. działalność kulturalna i jej finansowanie, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji).Korzyści z kontaktów z eksperte
m

  • Zmieniły się przepisy, ale nie jesteś pewien, czy i jak powinieneś je uwzględnić? Ekspert przeanalizuje zmiany pod kątem Twojej jednostki.
  • Szukasz stanowiska organu, dzięki któremu zyskasz dodatkowe argumenty w rozmowach i podejmiesz właściwe decyzje? Ekspert pomoże w znalezieniu orzeczenia lub stanowiska organu.

Porada w indywidualnej sprawie

Możesz zadawać pytania w indywidualnej sprawie.

Zyskasz wsparcie merytoryczne poprzez dedykowaną opinię, a nie odniesienie do podobnego rozwiązania zastosowanego u innych.

Gotowe rozwiązania

Porady zawierają konkretne wskazówki, np. jak ustalić dochód rodziny lub jej skład, kiedy świadczenia staną się świadczeniami nienależnie pobranymi, w jakich sytuacjach można zmienić lub uchylić decyzję, jak należy przeprowadzić otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego, jakie są zasady pobierania opłat od osób nieubezpieczonych za udzielone świadczenia medyczne.


Jak działa poradnia e-mailowa?
E-mail do eksperta z opisem problemu.Odpowiedź pisemna maksymalnie do 5 dni roboczych.Wydruk gotowej odpowiedzi z konta użytkownika. Dostęp do wszystkich archiwalnych odpowiedzi.
Co zawiera odpowiedź?

Zależy nam na Twoim poczuciu bezpieczeństwa, dlatego w pisemnej odpowiedzi eksperta znajdziesz najbardziej optymalne rozwiązanie.


  • Odpowiedź w pierwszym akapicie
  • Uzasadnienie odpowiedzi
  • Podstawa prawna

Kim są Eksperci Poradni?

Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Przygotowując porady, korzystają z komentarzy wiodących prawników, bazy prawnej i orzecznictwa Legalis Administracja.

Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS, trener szkoleń; autor publikacji z prawa cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu OPS oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adam Lisowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny; konsultant prawny MOPR, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek Regionalnego Centrum Wolontariatu; współtwórca lokalnych programów dotyczących pomocy społecznej.


Na pytania odpowiadają także specjaliści z różnych dziedzin, m.in.:

Karolina Ciastko Radca prawny, członek i ekspert w Business Centre Club. Specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Autorka wielu tekstów i opinii dotyczących zagadnień kadrowych oraz transportu krajowego i międzynarodowego.
Karolina Cichocka Radca prawny, stały mediator, członek i ekspert w Business Centre Club. Zajmuje się prawem gospodarczym, handlowym, administracyjnym, a także zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych i prawa autorskiego..
Alan Dudkiewicz Radca prawny, Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie gospodarczym oraz prawie medycznym. Jest członkiem Business Centre Club i pełni w nim rolę eksperta ds. prawa żywnościowego oraz rynku e-commerce.
Anna Jacek Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; ma długoletnie doświadczenie zawodowe w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny prawa medycznego; członek wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Sławomir Liżewski Prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa organizacji pozarządowych i instytucji kultury.
Ewa Ostapowicz Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych; od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami.
Katarzyna Syroka-Marczewska Doktor nauk prawnych, adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego; prawniczka wrażliwa na problemy społeczne.
Magdalena Szochner-Siemińska Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, ekspert w zakresie prawa administracyjnego i prawa pracy oraz organizacji pomocy społecznej; autorka licznych publikacji; prowadzi cykliczne wykłady w ramach specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej dla kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej; obecnie dyrektor GOPS.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności