Oświata

  Poradnia ekspercka e-mailowa

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Oświata. Eksperci odpowiedzą na pytania związane m.in. z:

  • zarządzania publicznymi i niepublicznymi jednostkami oświaty,
  • zadań i obowiązków organu prowadzącego,
  • organizacji kształcenia, wychowania i opieki,
  • zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  • finansowania zadań oświatowych.Korzyści z kontaktów z eksperte
m

  • Zmieniły się przepisy, ale nie jesteś pewien, czy i jak powinieneś je uwzględnić? Ekspert przeanalizuje zmiany pod kątem Twojej jednostki.
  • Szukasz stanowiska organu, dzięki któremu zyskasz dodatkowe argumenty w rozmowach i podejmiesz właściwe decyzje? Ekspert pomoże w znalezieniu orzeczenia lub stanowiska organu.

Porada w indywidualnej sprawie

Możesz zadawać pytania w indywidualnej sprawie.

Zyskasz wsparcie merytoryczne poprzez dedykowaną opinię, a nie odniesienie do podobnego rozwiązania zastosowanego u innych.

Gotowe rozwiązania

Porady zawierają konkretne wskazówki, np. jak dokonać przekształcania i likwidacji jednostek oświatowych oraz ich zespołów, w jaki sposób sprawować nadzór nad szkołami i przedszkolami, jakie są zasady wykorzystania i rozliczania dotacji oświatowej, kiedy możliwe jest prowadzenie zajęć w klasach łączonych.


Jak działa poradnia e-mailowa?
E-mail do eksperta z opisem problemu.Odpowiedź pisemna maksymalnie do 5 dni roboczych.Wydruk gotowej odpowiedzi z konta użytkownika. Dostęp do wszystkich archiwalnych odpowiedzi.
Co zawiera odpowiedź?

Zależy nam na Twoim poczuciu bezpieczeństwa, dlatego w pisemnej odpowiedzi eksperta znajdziesz najbardziej optymalne rozwiązanie.


  • Odpowiedź w pierwszym akapicie
  • Uzasadnienie odpowiedzi
  • Podstawa prawna

Kim są Eksperci Poradni?

Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Przygotowując porady, korzystają z komentarzy wiodących prawników, bazy prawnej i orzecznictwa Legalis Administracja.

Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty – m.in. praktycznych komentarzy do Karty Nauczyciela oraz Ustawy o pracownikach samorządowych. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, w tym także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Nauczyciel akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a w przeszłości także nauczyciel szkół policealnych, a także czynny trener. W 2012 roku uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Na pytania odpowiadają także specjaliści z różnych dziedzin, m.in.:

Grzegorz Dragon Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi samorządu terytorialnego.
Agata Piszko Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, szkoleniowiec, uczestnik seminarium doktoranckiego z zakresu nauk prawnych.
Sławomir Liżewski Prawnik, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa organizacji pozarządowych i instytucji kultury.
Michał Łyszczarz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty.
Agnieszka Pawlikowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Podyplomowe Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansami na UŁ. Doświadczenie zdobywała w pracy w spółce notowanej na GPW, ponadto współpracowała z biurem rachunkowym i kancelarią prawną. Od 2007 r. związana z tematyką dotacji oświatowych.
Karolina Woźniczko Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; pracownik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; w kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo pracy i prawo oświatowe; autorka licznych opracowań i artykułów na temat prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego), a także prawa oświatowego.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności