Organizacja urzędu i informacja publiczna

  Poradnia ekspercka e-mailowa

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Postępowanie administracyjne i egzekucyjne, Ustrój i organizacja, Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne. Konsultacja dotyczyć może m.in.:

  • postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi;
  • spraw związanych z organizacją urzędu, zadań własnych, czy zadań z zakresu administracji rządowej;
  • umów cywilnoprawnych, udziałów gminy, aportu, czy spółek komunalnych;
  • informacji publicznej, informacji przetworzonej, ochrony danych osobowych, RODO, ewidencji ludności oraz bezpieczeństwa publicznego.Korzyści z kontaktów z eksperte
m

  • Zmieniły się przepisy, ale nie jesteś pewien, czy i jak powinieneś je uwzględnić? Ekspert przeanalizuje zmiany pod kątem Twojej jednostki.
  • Szukasz stanowiska organu, dzięki któremu zyskasz dodatkowe argumenty w rozmowach i podejmiesz właściwe decyzje? Ekspert pomoże w znalezieniu orzeczenia lub stanowiska organu.

Porada w indywidualnej sprawie

Możesz zadawać pytania w indywidualnej sprawie.

Zyskasz wsparcie merytoryczne poprzez dedykowaną opinię, a nie odniesienie do podobnego rozwiązania zastosowanego u innych.

Gotowe rozwiązania

Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki, np.: jak realizować zadania własne gminy, jak prawidłowo tworzyć akta prawa miejscowego, jak przygotowywać treści decyzji zgodnie z KPA, jak zorganizować system ochrony danych osobowych w urzędzie czy odpowiadać na wnioski o dostęp do informacji publicznej?


Jak działa poradnia e-mailowa?
E-mail do eksperta z opisem problemu.Odpowiedź pisemna maksymalnie do 5 dni roboczych.Wydruk gotowej odpowiedzi z konta użytkownika. Dostęp do wszystkich archiwalnych odpowiedzi.
Co zawiera odpowiedź?

Zależy nam na Twoim poczuciu bezpieczeństwa, dlatego w pisemnej odpowiedzi eksperta znajdziesz najbardziej optymalne rozwiązanie.


  • Odpowiedź w pierwszym akapicie
  • Uzasadnienie odpowiedzi
  • Podstawa prawna

Kim są Eksperci Poradni?

Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Przygotowując porady, korzystają z komentarzy wiodących prawników, bazy prawnej i orzecznictwa Legalis Administracja.

Marcin Sarna

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, specjalista i autor wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ochrony danych osobowych, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i prawnych aspektach IT.
Barbara Pietrzak-Kudelska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wieloletni pracownik samorządowy. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym. Autorka publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.


Na pytania odpowiadają także specjaliści z różnych dziedzin, m.in.:

Michał Culepa Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Stały współpracownik Dziennika – Gazety Prawnej. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracuje z największymi wydawnictwami prawniczymi w Polsce. Autor i współautor licznych artykułów i komentarzy, prowadzi także działalność doradczą i szkoleniową.
Artur Gajda Absolwent administracji i podyplomowych studiów egzekucji administracyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym. Pracownik samorządowy – egzekutor i orzecznik w samorządowym organie egzekucyjnym.
Patryk Kuzior Doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych z zakresu prawa. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Nauczyciel akademicki, a w przeszłości także nauczyciel szkoły policealnej, trener.
Agnieszka Sagan-Jeżowska Radca prawny, IOD w branży informacji gospodarczych, big data, direct marketingu oraz w branży medycznej, specjalista ds. RODO z jedenastoletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz trener szkoleniowy.
Piotr Sitniewski Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, Prowadzący portal jawnosc.pl i jawnoscsamorzadu.pl, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Małgorzata Terlikowska Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr prawa, legislator, od prawie 20 lat zajmuje się obsługą prawną administracji publicznej. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, służby cywilnej, samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, finansów publicznych oraz procesu stanowienia prawa. Obecnie w trakcie dysertacji.
Piotr Walczak Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. W latach 2010–2014 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. Autor wielu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych – „Wspólnota”, „Inwestycje Komunalne”, „Finanse Publiczne”. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz wydawnictwem C.H.Beck.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych