Korzystanie z poradni eksperckiej

Instrukcja korzystania z poradni eksperckiej systemu Legalis Administracja

1. Logowanie do poradni eksperckiej

 • Aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności poradni eksperckiej należy zalogować się przy użyciu loginu, którym jest adres mailowy użytkownika.

 • Jeżeli logowanie do Legalis Administracja odbywa się za pomocą numeru IP, należy przesłać do Wydawnictwa listę adresów mailowych osób, które będą korzystały z poradni.

 • Po zalogowaniu do Legalis Administracja należy odszukać dedykowaną poradnię wchodząc w boks „Poradnie eksperckie” lub link do wybranej poradni na stronie modułu tematycznego (patrz boks „Wybierz zakres tematyczny”).


2. Nawigacja po poradni eksperckiej

Jeśli mamy dostęp do kilku poradni, można w łatwy sposób przełączyć się między nimi:Możliwe formy kontaktu z ekspertem:
Kontakt telefoniczny

 • Aby skontaktować się z ekspertem należy zadzwonić pod numer widoczny w zakładce „Zadzwoń do eksperta” oraz podaj codziennie aktualizowany kod dostępu do poradni.

poradnia_la_4
Kontakt e-mail

 • Treść pytania należy wpisać w puste pole i wypełnić wszystkie pola w formularzu. Pozwoli to nam lepiej poznać specyfikę  jednostki.Lista ekspertów

 • Informacje o ekspertach znajdują się w zakładce „Nasi eksperci” (lista wraz z notkami).


Archiwum pytań i odpowiedzi

 • W tej zakładce znajdują się wszystkie zadane przez Użytkownika pytania i udzielone odpowiedzi przez ekspertów.
 • Jeżeli z poradni korzysta więcej osób i loguje się na odrębne loginy, każda widzi tylko swoje pytania i odpowiedzi.
3. Zasady szczegółowe dotyczące zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

 • Zadając pytanie e-mailowo przez dzień roboczy rozumiemy dzień pracy od godz. 10.00 do godz. 10.00 następnego dnia. Zadanie pytanie do godz. 10.00 powoduje, że dzień jego zadania wliczany jest do terminu udzielenia odpowiedzi.
 • W jednym e-mailu lub podczas rozmowy telefonicznej można zadać jedno pytanie, tj. dotyczące jednego zagadnienia z jednego obszaru merytorycznego (jeden problem). Jeżeli pytań jest więcej, zostaną potraktowane jako oddzielne pytania.
 • Liczba pytań zadawanych na wszystkie poradnie eksperckie jest limitowana (120 pytań w roku kalendarzowym). W przypadku korzystania z kilku poradni licznik pytań jest wspólny dla wszystkich, oznacza to że na każdej poradni można zadać różną ilość pytań, nieprzekraczającą stanu licznika (przykładowo dla dwóch poradni pula pytań wynosi 120 – na jedną z nich można zadać 50 pytań, a na drugą 70).
 • W ramach wszystkich poradni eksperckich nie udzielamy odpowiedzi na pytania:

         – niezwiązane tematycznie z zakresem merytorycznym poradni, a także
         – wykraczające poza obszar zagadnień prawnych (wymagające wiedzy specjalistycznej z innych dziedzin niż prawo),
         – których celem jest uzyskanie stanowiska lub rozstrzygnięcia organów państwowych,
         – których celem jest stworzenie projektu dokumentu,
         – wymagające zapoznania się przez eksperta z treścią dodatkowych dokumentów (w szczególności regulaminów, umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych).

 

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności