Poradnia ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultację problemów ze specjalistą z danej tematyki. W systemie działają następujące poradnie:

  • Finanse publiczne, księgowość i podatki
  • Kadry i płace
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  • Organizacja urzędu i informacja publiczna
  • Oświata
  • Pomoc społeczna, zdrowie i kultura
  • Budownictwo i nieruchomości
  • Zamówienia publiczne

Korzyści z kontaktów z ekspertem


Porada w indywidualnej sprawie

Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji lub w rozmowach ze współpracownikami.

Gotowe rozwiązania

Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki, jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.

Stanowisko urzędowe lub orzeczenie

Ekspert pomoże w znalezieniu orzeczenia lub stanowiska organu, które umożliwią przygotowanie dodatkowych argumentów 
w rozmowach i zapisów
w dokumentach.
Jak działają Poradnie — telefoniczna i e-mailowa?
Telefon lub e-mail
do eksperta z opisem problemu.Rozmowa telefoniczna
lub oczekiwanie na odpowiedź pisemną maksymalnie do 5 dni roboczych.Wydruk gotowej odpowiedzi z konta użytkownika. Dostęp
do wszystkich archiwalnych
odpowiedzi.Kim są Eksperci Poradni?

Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Przygotowując porady, korzystają z komentarzy wiodących prawników, bazy prawnej i orzecznictwa Legalis Administracja.


Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu.


Adam Lisowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny; konsultant prawny MOPR, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek Regionalnego Centrum Wolontariatu; współtwórca lokalnych programów dotyczących pomocy społecznej.Michał Łuczak

Radca prawny, ekspert z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego. Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Maciej Nałęcz

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy (w szczególności z zakresu regulaminu pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadectwa pracy), szkoleniowiec.

Łukasz Ostrowski

Radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym, nieruchomości, własności intelektualnej i konkurencji.


Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawny, prezes fundacji JAWNOSC.PL, doradca strategiczny administracji publicznej w/z realizacji zasady jawności. Prowadzący szkolenia i doradztwo w/z zasad jawności życia publicznego. Autor kilkunastu książek z zakresu jawności. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, b. członek PKA w latach 2008-12.


Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS, trener szkoleń; autor publikacji z prawa cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu OPS oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Patryk Kuzior

doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Uczestniczył w pracach gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej. Uhonorowany Medalem KEN za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.Marcin Sarna

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, specjalista i autor wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ochrony danych osobowych, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i prawnych aspektach IT.


Urszula Winkowska-Zakrzewska

Prawnik, ekspert z zakresu finansów publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej) oraz obowiązków podatkowych (VAT, podatki dochodowe, podatki i opłaty lokalne).

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności