Podczas głosowania nad całością Polskiego Ładu w części podatkowej, Sejm przyjął 1.10.2021 r. komentowane poprawki. Ustawa trafia teraz do Senatu, co oznacza, że na początku listopada Sejm będzie się nią zajmował ponownie.

Ulga dla klasy średniej obejmie kolejną kategorie osób 

Pierwsza z poprawek, które zostały wprowadzone do nowelizowanej ustawy rozszerza katalog osób, które będą mogły skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Zmiany podatkowe z jednej strony są korzystne (zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także wprowadzenie drugiego progu podatkowego od kwoty 120 tys. zł zamiast obecnych około 85 tys. zł), a z drugiej niekorzystne dla osób zarabiających w związku z likwidacją mechanizmu odliczania większej części składki zdrowotnej od podatku. Biorąc to pod uwagę resort finansów przygotował ulgę dla klasy średniej. Zgodnie z pierwszym założeniem ulga miała objąć tylko pracowników (bez zleceniobiorców i przedsiębiorców). W przypadku pierwotnego scenariusza ulga miała przysługiwać osobom, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, które uzyskują przychody w wysokości co najmniej 68 412 zł do 133 692 zł, to oznacza, że miesięczny przychód osoby uprawniający do skorzystania mieści się między 5701 zł a 11 141 zł. Na etapie prac sejmowych wprowadzone zostało rozszerzenie katalogu beneficjentów takiej ulgi o pewną grupę przedsiębiorców. 

Nowa ulga obejmie osoby na jednoosobowej działalności gospodarczej, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do około 13 tys. zł. Poprawka dotyczy tych przedsiębiorców, którzy mają przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli jest podobna do ulgi dla klasy średniej jaką otrzymali pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę. Warto przypomnieć również, że finalnie przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% bez możliwości odliczania jej od podatku, minimalna jej wysokości wynosić będzie 270,90 zł (9% od płacy minimalnej, która od stycznia 2022 r. będzie wynosić 3010 zł brutto). 

Obecnie grupą najbardziej pokrzywdzoną z perspektywy zmian podatkowych z mechanizmem składki zdrowotnej będą zleceniobiorcy, którzy nie otrzymali ulgi dla klasy średniej a ponadto mogą zostać w pełni oskładkowani (składkami na ubezpieczenia społeczne), co oznacza, że już od stycznia 2022 r. mogą zapłacić podwójnie. Z jednej strony nikt im nie zrekompensuje straty ze składki zdrowotnej, a z drugiej będą płacili pełne składki na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy zlecenia a nie tylko od pierwszej (jeżeli jej wartość była równa co najmniej płacy minimalnej).

Osoby w wieku emerytalnym świadczące pracę z 0% PIT, podobnie jak rodzice z czwórką dzieci

Druga poprawka dotyczy seniorów, a dokładne osób, które osiągną wiek emerytalny i nadal będą pracowały, czyli kobiet w wieku powyżej 60. i mężczyzn powyżej 65. roku życia. Jest to realizacja zapowiedzi, która pojawiła się już w Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Ładzie, a która dotychczas nie została zaprezentowana w żadnej ustawie. Zgodnie z zapowiedziami miała się pojawić jako oddzielna ustawa, ale widać, że przedstawiciele większości sejmowej uznali, że jest to odpowiedni moment na jej zgłoszenie. 

Poprawka przewiduje, że kobiety, które osiągną 60. rok życia oraz mężczyźni, którzy osiągną 65. rok życia i zdecydują się kontynuować pracę zamiast przejść na emeryturę, otrzymają kolejna ulgę podatkową. Poprawka wprowadza poza 30% kwotą wolną od podatku dodatkowe 85 528 zł ulgi podatkowej (to oznacza, że zerowy PIT dla seniorów będzie do kwoty 115 528 zł). Podobny mechanizm został zastosowany w przypadku ulgi dla osób, które posiadają co najmniej czwórkę dzieci. Poprawka została już zgłoszona. W przypadku rodziców z czwórką dzieci, ulga może wynosić 115 528 zł, jeżeli rodzic rozlicza się samodzielnie, albo ponad 230 tys. zł, jeżeli rodzice rozliczają się wspólnie, ponieważ w takiej sytuacji należy zsumować limity każdego z rodziców.