Ponownie stawka 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów

Od 9.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2188). W rozporządzeniu ponownie wprowadzono możliwość czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz:

  • placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –  w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt Prawa oświatowego – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Preferencyjne stawki ww. zakresie już obowiązywały od 22.4.2020 r. do 30.6.2020 r.

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji jest (tak jak wcześniej) zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny towarów a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego.

W zmienionym rozporządzeniu przewidziano również możliwość stosowania obniżonej do 0% stawki podatku VAT dla takich darowizn, które miały miejsce, począwszy od 1.9.2020 r. do 8.12.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności