Ponad 9,5 miliona euro kary dla dostawcy usług telekomunikacyjnych w Niemczech

Współpraca z organem nie pomogła

Podstawą nałożenia kary finansowej na spółkę było naruszenie art. 32 RODO. Zgodnie z jego treścią, każdy administrator danych oraz podmiot przetwarzający mają obowiązek wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze. Osoby dzwoniące do 1&1 Telecom GmbH miały możliwość, bez przejścia rzeczywistego procesu uwierzytelniającego, uzyskiwania obszernych informacji dotyczących użytkowników a zawartych w umowie z operatorem (wystarczyło podać imię i datę urodzenia użytkownika). Na uwagi strony BfDI, dotyczące przetwarzania danych osobowych, firma zareagowała podjęciem zdecydowanych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa np. poprzez wprowadzenie nowej procedury uwierzytelniania oraz zabezpieczenie samego procesu. Ponadto wykazała się ona transparentnością oraz zadeklarowała współprace z organem. Nie wpłynęło to jednak na decyzję urzędu o nałożeniu grzywny, gdyż, jak argumentowano, naruszenie stanowiło zagrożenie dla całej bazy danych klientów. 

Ukarana firma będzie się bronić

Dr Julia Zirfas, pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w 1&1 Telecom GmbH podważa proporcjonalność wymierzonej grzywny. Jak twierdzi, bezpieczeństwo danych milionów klientów stanowi dla firmy priorytet, a kara finansowa została obliczona na podstawie skonsolidowanej kwoty rocznej sprzedaży. Dr Zirfas podkreśla również, że uzależnianie wysokości grzywny od wysokości obrotu nie ma podstaw w RODO i jest sprzeczne z zasadą równego traktowania oraz proporcjonalności. Prowadzi to do sytuacji, gdzie nawet najmniejsze naruszenie może doprowadzić do gigantycznych sankcji. 

Ochrona danych to ochrona praw podstawowych

1&1 Telecom GmbH nie jest jedyną firmą telekomunikacyjną ukaraną przez urząd. Za brak dopełnienia wynikających z RODO obowiązków zapłaci również Rapidata GmbH, która pomimo ustawowego wymogu nie powołała Inspektora Ochrony Danych. W tym wypadku kara wyniosła jednak 10.000 euro. Urlich Kelber, pełniący funkcję komisarza federalnego podkreślił wyraźnie, jak duże znaczenie ma ochrona danych osobowych. Nałożone grzywny mają w dużym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych oraz wyegzekwować przestrzeganie praw podstawowych. 

Źródła: portal gdpr.pl

  1. https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2019/30_BfDIverh%C3%A4ngtGeldbu%C3%9Fe1u1.html
  2. https://newsroom.1und1.de/2019/12/09/11-klagt-gegen-bussgeldbescheid-der-datenschutzbehoerde/ 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności