Ponad 10 milionów dotacji dla gmin na zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Samorządy, szkoły artystyczne, związki wyznaniowe, czy też organizacje pozarządowe mogą starać się o pozyskanie dofinansowania m.in. na zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych oraz promocję dziedzictwa kulturowego regionu.

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił konkurs, w którym do pozyskania są unijne dotacje z działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" programu regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie projektów mają prawo składać m.in jednostki samorządu terytorialnego czy samorządowe wojewódzkie osoby prawne .

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

1) zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej;

2) rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego;

3) zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.;

4) promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych).

Ważne
Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu.

Ważne
Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 30.11.2016 r. do 18.1.2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%, a łącznie na wsparcie projektów, które przejdą przez kwalifikacje, zarezerwowano 10,6 mln zł. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności