Pomysł na płacenie abonamentu

Prace nad opłatą abonamentową nabrały tempa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło konsultacje publiczne projektu noweli w tej sprawie. W ich trakcie padło wiele krytycznych uwag, łącznie z zarzutem naruszenia konstytucji.

Nowe przepisy nakładają na operatorów telewizji kablowej obowiązek przekazania danych swoich klientów Poczcie Polskiej. Na tej podstawie stworzona będzie baza abonentów, którzy będą płacić abonament RTV. Dziś z jego ściągnięciem jest ogromy problem. Większość ludzi nie płaci.

Rzecznik praw obywatelskich, Związek Telewizji Kablowych w Polsce, Izba Gospodarcza oraz wiele innych organizacji uważa, że tego typu propozycja narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nimi danych klienta nie wolno przekazać bez jego zgody. Zdaniem MKiDN ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje możliwość przetwarzania danych bez zgody osoby, której dotyczą, pod warunkiem że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z prawa.

W tym konkretnym wypadku przekazanie danych klientów kablówek jest niezbędne do skutecznej realizacji projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Poza tym ministerstwo konsultowało krytykowaną propozycję z generalnym inspektorem ochrony danych osobowych.

Te same podmioty twierdzą również, że proponowane uregulowania naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz telekomunikacyjną.

MKiDN nie podziela i tych zarzutów. Jego zdaniem projekt przewiduje ochronę danych pozyskanych od operatorów telewizji kablowej. Ponadto ogranicza ilość danych osobowych przekazywanych Poczcie Polskiej. Otrzyma ona jedynie imiona, nazwiska, adres i ewentualnie numer PESEL. Nie będzie więc przekazywania szczegółowych informacji o umowach, takich jak historia transakcji, rodzaj pakietów i programów preferowanych przez klientów kablówek czy wysokość płatności.

Według MKiDN nie powstanie więc zagrożenie naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Ponadto nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu będzie sprawował minister infrastruktury i budownictwa.

W trakcie konsultacji padły też zarzuty, że projektem zostaną objęci tylko klienci kablówek, czyli jedna trzecia zobowiązanych do płacenia abonamentu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności