Pomoc osobom z Ukrainy. 40 zł dziennie przedłużone

Milion numerów PESEL zostało nadanych

W dniu 25.4.2022 r. liczba osób z Ukrainy, którym został nadany numer PESEL przekroczyła już milion (numer jest nadawany od 16.3.2022 r.). Ponad 90% tej grupy stanowią kobiety i dzieci (z niewielką przewagą dzieci). W ostatnich dniach jak wskazuje MSWiA dynamika nadawania numerów PESEL zmniejszyła się. Z drugiej strony do Polski począwszy od 24.2.2022 r. trafiły już prawie 3 miliony osób, natomiast ponad 800 tys. wyjechało. Patrząc na rynek pracy już ponad 77 tys. osób z Ukrainy (zgodnie z danymi na 21.4.2022 r.) podjęło pracę na mocy specustawy dotyczącej pomocy osobom z Ukrainy, z czego ponad 16 tys. osób w województwie mazowieckim. Prawie 37 tys. osób wykonuje prace proste, w magazynach, gastronomii i hotelarstwie.

40 zł przez 120 dni

W ramach nowelizacji przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne dla polskich rodzin zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Okres wypłaty świadczenia zostanie wydłużony o 60 dni, czyli łącznie będzie mógł wynieść maksymalnie 120 dni. Okres ten jest liczony od 24.2.2022 r., co oznacza, że z pomocy będzie można korzystać do drugiej połowy czerwca 2022 r.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie

Okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostanie wydłużony do 120 dni. Obecnie, w przypadku osoby prywatnej, która przyjęła pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, świadczenie pieniężne wynosi 40 zł od osoby za dzień. W przypadku jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy, wojewoda może podnieść wysokość świadczenia.

Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, wydatkowanie środków na świadczenia będzie monitorowane. Gromadzone będą dane osób, na które zostały złożone wnioski dotyczące przyznania świadczenia. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych, organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres.

Przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24.2.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności