Pomoc dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza:1268 zł - jeśli mieszka samotnie lub1028 zł - jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełnione kryteria określone w art. 7 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie .

Aby otrzymać pomoc, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli sytuacja wnioskodawcy nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie. W skierowaniu wskazane są nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać po odbiór żywności. Można również zgłosić się bezpośrednio do lokalnej organizacji pozarządowej i złożyć oświadczenie o dochodzie. Pracownik organizacji pozarządowej w naszym imieniu dopełni formalności związanych z wydaniem skierowania przez ośrodek pomocy społecznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności