Pomoc dla osób usamodzielnianych

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka podano informację, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera inicjatywę podjęcia działań na rzecz wspierania małoletnich wychowanków pieczy zastępczej w przygotowaniu ich do dorosłego życia. Resort podziela opinię o niespójności przepisów regulujących proces usamodzielniania i popiera postulat stworzenia tej samej siatki pojęciowej i ujednolicenia zasad przyznawania pomocy dla wszystkich grup osób usamodzielnianych, bez względu na to, na podstawie jakiej ustawy następuje ich usamodzielnienie. Zwraca jednak uwagę na potrzebę uwzględnienia ich sytuacji osobistej, zwłaszcza w kontekście przyczyn umieszczania w poszczególnych instytucjach i istniejących relacji rodzinnych wychowanka.

Zalecenia zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, który kilka miesięcy temu powołał RPD, mówią m.in. o tym, co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności.

Resort poinformował, że przedstawione przez RPD propozycje zmian zostaną poddane gruntownej analizie i uwzględnione w tworzeniu założeń do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności