Pomniki upamiętniające komunizm – nowe uprawnienia dla wojewody

Wojewoda może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której stoi pomnik upamiętniający komunizm, usunięcie go do końca marca 2018 r.

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2495 opublikowano nowelizację z 14.12.2017 r. ustawy z 1.4.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.). Nowelizacja weszła w życie 7.1.2018 r. Nowe przepisy doprecyzowują kwestie dotyczące usuwania obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Ważne
Ustawa przyznaje wojewodom uprawnienia do usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny . Wojewodowie będą wydawać decyzje nakazujące usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem wydania decyzji będzie pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której stoi pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób musi go usunąć do końca marca 2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności