Ulga rehabilitacyjna

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz podatnicy, na których utrzymaniu są te osoby mogą odliczyć od dochodu oprócz wydatków dotychczas ujętych w wykazie zamieszczonym w ustawie PIT, także nowe, przeznaczone na:

  • odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne);
  • wypożyczenie sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (np. wypożyczenie koncentratora tlenu);
  • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł);
  • odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np. do lekarza);
  • pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej (I grupa inwalidztwa lub dziecko niepełnosprawne do lat 16) i tej osoby na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji leczniczej;
  • odpłaty przejazd środkami transportu publicznego opiekuna osoby niepełnosprawnej (I grupa inwalidztwa lub dziecko niepełnosprawne do lat 16), w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wsparcie dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA) zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Rozwiązanie to zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom tych zakładów.

Ważne

W 2022 r. PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków. Od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości do 150 mln zł.

Źródło:

gov.pl