Wyrównania wynagrodzeń

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31.12.2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie. 

Lepiej zarabiający 

Dla pracowników i przedsiębiorców zostało przygotowane rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej, zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia.

Wyższy próg podatkowy

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32 % płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys. 

Legalne zatrudnienie

Wspieranie legalnego zatrudnienia to krok w kierunku likwidacji szarej strefy. Pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go bez wymaganych dokumentów. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – będą płacić niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów.

Źródło:

gov.pl