Projekt niektórych wzorów PIT składanych przez płatników, które są dostosowane do zmian wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 r., udostępniono na stronie internetowej GOV/Finanse w zakładce Konsultacje podatkowe – wzory formularzy podatkowych PIT.

Projektowane wzory formularzy PIT mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Wśród udostępnionych wzorów jest m.in. PIT-11.

Konsultacje podatkowe:

  • są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podmiotów obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy,
  • polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach określonych w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2021 r.

Uwagi zgłasza się mailem na adres: [email protected]

Źródło: Ministerstwo Finansów