Polski Ład podatkowy podpisany przez Prezydenta

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1.1.2022 r. to ponad 250 stron zmian w ustawach podatkowych między innymi: 

 • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w ustawie o rachunkowości,
 • w ustawie o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • w ustawie o podatku od towarów i usług,
 • w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie to:

 • KWOTA WOLNA OD PODATKU

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Parlament od 2022 r. podwyższeniu ulegnie kwota wolna od podatku do 30 tys. zł w skali roku. Obecnie kwota wolna wynosi w większości przypadków nieco ponad 3 tys. zł, a dla niektórych osób w ogóle jej nie ma. To oznacza, że co do zasady wynagrodzenie do kwoty 30 tys. zł nie będzie objęte PIT, natomiast nadal będą potrącane z niego składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna. 

 • DRUGI PRÓG PODATKOWY

Kolejna zmiana obejmuje zmiany w progu podatkowym PIT. Podniesienie progu do 120 000 zł (z obecnej kwoty 85 528 zł) w skali roku oznacza, że dopiero po przekroczeniu 120 000 zł w roku podatkowym podatnik zapłacić 32% PIT. W praktyce każdy, kto zarabia miesięcznie mniej niż 10 tys. zł zapłaci PIT w wysokości 17%.  Natomiast osoby, które zarobią powyżej tej kwoty będą od nadwyżki płacili 32% PIT. 

 • ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Wśród wprowadzonych zmian pojawi się również ulga dla klasy średniej. Celem wprowadzenia ulgi dla klasy średniej jest zneutralizowanie braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga odnosi się do osób, które zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że przekroczenie chociażby o 1 zł w roku podatkowym kwoty 133 692 zł spowoduje, że ulga nie przysługuje. Ulga dostępna będzie dla pracowników i osób samozatrudnionych rozliczających się na zasadach skali podatkowej. Tym samym zleceniobiorcy nie będą mogli z niej skorzystać. Warto zaznaczyć, że na dzień 16.11.2021 r., nie został opublikowany projekt ustawy o pełnym oskładkowaniu umów zlecenia, który również był zapowiadany w ramach Polskiego Ładu. 

 • SKŁADKA ZDROWOTNA

Planowane zmiany w obszarze składki zdrowotnej sprowadzają się do likwidacji mechanizmu odliczenia składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych rozliczających się na skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z podatku liniowego odprowadzać będą składkę w wysokości 4,9% dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie. Osoby prowadzące działalność na zasadach ryczałtu w zależności od osiąganego rocznego przychodu zapłacą składkę zdrowotną w wysokości od ok. 300 zł do ok. 900 zł miesięcznie. 

 • ULGA DLA RODZIN 4+ I ULGA DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI  

W celu wspierania rodzin wielodzietnych zwolnione z PIT będą rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci. Zwolnienie będzie miał miejsce do poziomu 115 528 dochodu każdego z rodziców. W praktyce na rodzinę 2+4 niepodatkowe będą dochody do 231 056 zł.  W tym zakresie będzie miało miejsce stosowanie definicji dziecka uwzględniającej osoby do 25. roku życia, które kontynuują naukę. 

Dotychczasowa możliwość sumowania kwoty wolnej od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci zastąpiona zostanie ulgą w stałej kwocie 1500 zł. Należy podkreślić, że ulga ta  będzie sumowała się z tzw. ulgą na dzieci. 

 • WSPÓLNE ROZLICZANIE MAŁŻONKÓW 

Od 2022 r. małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim w roku podatkowym, i między którymi istniała rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Oznacza to, że nie zlikwidowany zostanie obowiązek pozostawiania w związku małżeńskim przez cały rok, na rzecz proporcjonalnego rozliczenia.

 • INNE ZMIANY

Ponadto ustawa podatkowa przewiduje wiele innych zmian dotyczących m.in. ulg dla osób w wieku emerytalnym, którzy zdecydują się na pracę zamiast emerytury. W ustawie zawarto również zmianę limitu transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami z maksymalnej kwoty 20 tys. zł do kwoty 8 tys. zł. Zmiana przepisów obejmuje również walkę z szarą strefą przez przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za taką działalność tylko na pracodawców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności