W październiku 2021 r. Sejm przyjął ustawę podatkową w ramach Polskiego Ładu, w treści tej ustawy zostało wprowadzonych wiele zmian, między innymi 0% PIT dla kilku grup osób. Obejmuje ona seniorów (kobiety, które ukończyły 60. rok życia, mężczyzn, którzy ukończyli 65. rok życia i nie decydują się przejść na emeryturę, tylko dalej pracują), osoby powracające z zagranicy a także rodziny z co najmniej czwórką dzieci. W ramach zerowego PIT-u, ustawodawca – wbrew założeniom – zwolnił uprawnione do niego osoby również z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Od 2019 r. z 0% PIT korzystają osoby, które nie ukończyły 26. lat i zarabiają mniej niż 85 528 zł rocznie. Ustawodawca zwolnił ich z obowiązku płacenia podatku, ale nie zwolnił ich ze składek ZUS, dopisując odpowiedni przypis w ustawie podatkowej. Młodzi zwolnieni z PIT nadal muszą więc płacić składkę zdrowotną, do której wyliczenia bierze się pod uwagę hipotetyczną zaliczkę na podatek dochodowy, którą musieliby zapłacić gdyby nie ulga. W ustawie z 29.10.2021 r. ustawodawca pominął tę konstrukcję, w związku z tym, osoby uprawnione do skorzystania z ulgi 0% PIT zostały również objęte brakiem składki zdrowotnej, co stanowi niekonsekwencję powstałą w nawiązaniu do zapisu z 2019 r., który dotyczy zatrudnienia osób do 26. roku życia. 

Ustawa podatkowa jest już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że zacznie obowiązywać od  1.1.2022 r. Rządzący postanowili jednak wnieść poprawkę nowelizującą, która ma na celu zlikwidowanie powstałej niekonsekwencji w zapisie ustawy.