Zgodnie z założeniami od lipca tego roku stawka PIT na skali podatkowej ulegnie obniżeniu o prawie 1/3, a ulga dla klasy średniej zostanie całkowicie zlikwidowana.

Koniec ulgi dla klasy średniej

Pierwszą z zapowiedzianych zmian jest całkowita likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej. Skorzystanie z ulgi dla klasy średniej możliwe będzie zatem jedynie do czerwca 2022 r. Likwidacja ulgi od połowy roku ma zostać jednak zrekompensowana kolejnymi zmianami w systemie podatkowym.

Obniżka stawki PIT z 17% na 12%

Największą zmianą podatkową, jaka czeka nas jeszcze w tym roku, jest istotna obniżka stawki podatku dochodowego. Od 1 lipca 2022 roku stawka PIT ulegnie bowiem obniżeniu z dotychczasowych 17% do poziomu 12%. Oznacza to zatem obniżkę podatku o prawie 1/3.

Zastosowanie obniżonej stawki PIT nie będzie ograniczone żadnymi dodatkowymi warunkami. Zmiany te nie będą również czasowe. Zgodnie z zapowiedzią,wprowadzane zmiany mają bowiem mieć charakter stały. Obniżona stawka PIT na poziomie 12% dotyczyć będzie wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej, a więc m.in. pracowników, zleceniobiorców czy emerytów. Nową, obniżoną stawkę PIT zastosują również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nowa stawka PIT będzie mieć jednak zastosowanie jedynie do tych przedsiębiorców, którzy wybrali rozliczenie podatku według skali podatkowej.

Zmiany podatkowe w trakcie roku

Według zapowiedzi, wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone wcześniej przepisami Polskiego Ładu zostaną utrzymane w mocy. Pozostawiona zostanie zatem podwyższona kwota wolna od podatku w kwocie 30 tys. zł, jak również wyższy próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Niższa stawka PIT nie wyklucza również stosowania nowych ulg i zwolnień, w tym zwolnienia podatkowego dla powracających z zagranicy, zwolnienia dla pracujących emerytów czy zwolnienia dla rodzin z dziećmi.

Zapowiedziane zmiany mają wejść w życie już 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że zaliczki na podatek dochodowy od lipca tego roku płacone będą już według nowych stawek.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zapowiedział, że zapowiadane zmiany będą dla wszystkich podatników korzystne lub co najwyżej neutralne podatkowo. Z tego powodu istnieje możliwość wprowadzenia zmian jeszcze w trakcie roku podatkowego. Rząd poinformował, że koszt wprowadzanych zmian dla budżetu państwa wyniesie ok. 15 mld zł.

Źródło:

zus.pl