Polski Ład. Nowe deklaracje ZUS należy złożyć do 21 lutego 2022 r.

Dnia 1.1.2022 roku weszły w życie nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie dotknęły przedsiębiorców jest wprowadzenie nowych zasad opłacania składki zdrowotnej.

Nowa składka – nowe deklaracje

Wprowadzenie nowych zasad opłacania składki zdrowotnej pociągnęło za sobą kolejne zmiany. Wśród nich znalazły się nowe obowiązki dokumentacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, na przedsiębiorców nałożony został obowiązek składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS informacji o podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Obowiązek ten nałożony został na wszystkie firmy, niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca rozlicza podatek, a co za tym idzie – niezależnie od tego, na jakich zasadach opłaca składkę zdrowotną.

W konsekwencji, obowiązkowe deklaracje ZUS każdego miesiąca złożą nie tylko Ci przedsiębiorcy, w przypadku których składka zdrowotna zależy od dochodu, a więc jest wartością zmienną. Obowiązek comiesięcznego deklarowania podstawy wymiaru nałożony został również na wszystkich pozostałych przedsiębiorców, a więc również na osoby rozliczające się kartą podatkową oraz ryczałtem.

Ważne

Do końca 2021 roku jednoosobowe działalności gospodarcze (tj. firmy niezatrudniające żadnych pracowników) nie miały obowiązku składania do ZUS żadnej comiesięcznej dokumentacji. Od lutego 2022 roku ten stan ulega jednak drastycznej zmianie. Co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do comiesięcznego raportowania do ZUS swoich danych finansowych.

Począwszy od 2022 roku, deklaracje ZUS DRA nie będą się automatycznie klonowały na kolejne miesiące, tak jak to miało miejsce dotychczas. Każdy kolejny miesiąc będzie zatem rodził obowiązek złożenia nowej deklaracji. Comiesięczny obowiązek złożenia dokumentów do ZUS dotyczył będzie zarówno osób, które opłacają składki ZUS w standardowej wysokości, jak i przedsiębiorców korzystających z ulg w opłacaniu składek, takich jak Ulga na Start, Mały ZUS, czy składki preferencyjne.

Deklaracje składane do ZUS w 2022 roku

Nowy obowiązek dokumentacyjny dotyczy dwóch formularzy ZUS, tj.:

  • deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz
  • raport imienny ZUS RCA.

Deklaracja ZUS DRA składana jest przez wszystkich przedsiębiorców, w tym również firmy jednoosobowe. Z kolei deklaracja ZUS RCA składana jest dodatkowo przez tych przedsiębiorców, którzy są płatnikami również dla innych ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców).

Nowa deklaracja ZUS DRA

Nowe deklaracje zostały zmodyfikowane na potrzeby przepisów Polskiego Ładu, tak aby mogły służyć do raportowania comiesięcznych przychodów i dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę.

W nowej deklaracji przedsiębiorca każdego miesiąca informował będzie ZUS o wybranej przez siebie formie opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt).

Kolejne sekcje formularza służą do wykazania dochodów, przychodów lub samej tylko podstawy wymiaru składek – w zależności od wybranej formy opodatkowania. I tak, jeśli przedsiębiorca wybrał:

  • podatek według skali podatkowej – raportuje miesięczny dochód, podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki
  • podatek liniowy – raportuje miesięczny dochód, podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki
  • kartę podatkową – raportuje podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – raportuje sumę przychodów w roku bieżącym lub kwotę przychodów z roku poprzedniego oraz podstawę wymiaru składki i kwotę należnej składki.

Termin złożenia deklaracji ZUS DRA

Obowiązek składania nowych deklaracji dotyczy okresów rozliczeniowych w 2022 roku. Pierwszym miesiącem, za który złożymy nowe deklaracje jest zatem miesiąc styczeń.

Ważne

Zgodnie z nowymi zasadami, nowe deklaracje będą składane do ZUS do 20. dnia kolejnego miesiąca. Deklarację za styczeń składamy zatem do 21 lutego (20 lutego wypada w niedzielę).

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności