Po raz pierwszy od ponad 10 lat planowana jest tak znacząca podwyżka kwoty wolnej dla podatników. Co prawda kilka lat temu nastąpił pewien minimalny wzrost kwoty wolnej od podatku, ale miało to bardziej symboliczny wymiar i objęło tylko część osób. W 2017 r. i w 2018 r. rząd postanowił podwyższyć kwotę wolną od podatku odpowiednio do 6600 zł i 8000 zł, co w teorii było maksymalną kwotą wolną od podatku, chociaż większość podatników i tak niezmiennie miała kwotę wolną nieco ponad 3000 zł, ponieważ w przypadku dochodów rocznych wykraczających poza 8000 zł kwota wolna maleje wraz ze wzrostem dochodów, w ten sposób, że dla dochodów mieszczących się w przedziale od 13 000 zł do 85 528 zł wynosi 3091 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł równa się 0 zł.

Komentowany projekt ustawy podatkowej przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł, w związku z tym konieczne jest podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% – 5100 zł = 0 zł). Według autorów tego rozwiązania, kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już̇ przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5100 zł). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.